AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
DERATIZACIJA - Procena brojnog stanja pacova, 30.08.2014
Definitivno nauka je dokazala da u nekom ratu izmedju ljudi i pacova pobediće pacovi. Ovo je fraza koja se često uputrebljava u stručnim krugovima veterinara i lekara epidemiologa. Pacov sa svojim izrazitim reproduktivnim sposobnostima i ishranom svaštojeda je prosto neuništiv kao vrsta. Čovek sa svojim tehnološkim pomagalima može samo da smanji brojnost ove životinje, do tzv. biološkog minimuma.

Prostor koji koristi čovek je često naseljen ovim neprijatnim štetočinama, zato je dobro znati kako se procenjuje njihovo brojno stanje. Ako na nekom prostoru primećujemo tragove izmeta ili urina to znaci da tu ima od 1 do 100 jedinki pacova, a ako se primećuju ponekad noću, u pitanju je populacija od 100 do 500 jedinki. Konstantna pojava pacova tokom noći a ponekad i danju govori o brojci od 500 do 1000 jedinki. Znajući podatak da jedan pacov pojede dnevno od 50 do 70gr hrane, brzo dolazimo do zaključka kolika je direktna šteta od njihovog prisustva. Stoga je potrebno stalno vršenje deratizacije, tretiranje prostora rodenticidima i sredstvima za deratizaciju.


Sprečite širenje bolesti!
Suzbijanje glodara!

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com