AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Dezinsekcija - bez vode nema komaraca, 02.10.2014
Šta Vi možete napraviti kako bi brojnost komaraca bila što manja?
  • Uklonite ili ispraznite vodu iz svih predmeta (npr. burad, kante, prazne saksije te podlošci za saksije, auto-gume i sl.) na javnim površinama, u dvorištima, vrtovima, na balkonima ili terasama!
  • Održavajte urednim Vaše vrtove, bašte i dvorišta, tj. pokostite travu i uklonite suvišno grmlje! Vodu za zalivanje vrtova treba redovito menjati (trošiti), nesme stajati duže od 3 dana u posudi za zalivanje!
  • Rezerve vode hermetički zatvorite poklopcima ili na neki drugi prihvatljiv način!
  • Zatrpajte jame, bare i slične površine kako se ne bi nakupljala kišnica ili drugi izvori vode!
  • Očistite obale potoka, jezera i rijeka!
Dezinsekcija gmižućih insekata!
Dezinsekcija letećih insekata!

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com