AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
O nama
AGROBIRO je registrovao svoju delatnost još 1992.godine. To je prvo privatno PREDUZEĆE specijalizovan za poslove SANITARNE ZAŠTITE - DDD i EKO ZAŠTITE koju izvodi na teritoriji Republike Srbije. Da bi ovo PREDUZEĆE postojalo i opstalo kao firma imalo je zato jake potencijale da se organizuje tako da može da pruža usluge iz više oblasti, a to su: SANITARNA ZAŠTITA - DDD ili drugačije rečeno DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA i DERATIZACIJA i EKO ZAŠTITA i sve ovo radimo i po HACCP STANDARDU, zatim poslove u TEHNOLOŠKOM PROJEKTOVANJU u POLJOPRIVREDI i pružanje stručnih usluga iz oblasti poljoprivrede i sudska veštačenja iz oblasti tehnološkog projektovanja u poljoprivredi i iz oblasti sanitarne zaštite DDD.

ŠTA JE HACCP STANDARD? HACCP, to je skraćenica napravljena od početnih slova više važnih reči izgovorenih na engleskom jeziku usvojenih od strane Svetske Zdrastvene Organizacije koje opisuju šta u stvari znači ovaj STANDARD, a sve to kada se prevede na naš jezik značilo bi da je to STANARD koji nalaže da se njegovom primenom na jedan i odgovoran i stručan način pristupa pažljivom ispitivanju svih kritičnih tačaka, kao i proceni i redovnoj kontroli i evidentiranju svih mogućih rizika koji se odnose na bezbednost hrane.

CILJ ovog HACCP STANDARDA je da se eliminišu svi potencijalni zagađivači životnih namirnica: insekti, miševi i pacovi, pri čemu se teži ka primeni prvenstveno preventivnih i ekološki prihvatljivih mera s tim da se što više izbegava primena hemijskih sredstava u suzbijanju potencijalnih zagadjivača hrane: miševa, pacova i insekata.

NAGRADE ZA PATENT: SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE - BEOGRAD dodelio je Pejin Dušanu diplomu za uspešno učešće na IZLOŽBI PRONALAZAKA na VI MEĐUNARODNOM SAJMU PREDUZETNIŠTVA “BIZNIS BAZA 2007.” i uz ovo SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE na ovoj izložbi ODLUKOM ŽIRIJA dodelio je Pejin Dušanu NAGRADU ”MIHAJLO PUPIN” s SREBRNOM MEDALJOM za patentno rešenje pod nazivom: EKOLOŠKA KUTIJA ZA UNIŠTAVANJE PACOVA.

CILJ MOG PATENTA JE BIO: STVORITI PRIVLAČNU, ZABAVNU I ATRAKTIVNU KUTIJU KOJA ĆE SVOJIM PRIRODNIM MAGNETIMA UNIŠTAVATI SVE PACOVE KOJI KROZ NJU PRODJU. ŠTA MOŽE DA URADI MOJA EKO KUTIJA: ... Da OČISTI SVE PACOVE na svim mestima GDE SU ONI VELIKA OPASNOST. ... Da u naseljima i gradovima ostane mnogo manje pacova nego što ima stanovnika, a uz dobru saradnju ide se i do skoro potpunog uništenja pacova. ... I na kraju, ŠTO JE NAJVAŽNIJE, moja EKO KUTIJA UNIŠTAVA PACOVE KOJI ODRŽAVAJU VRSTU.

KONTAKTIRAJTE AGROBIRO
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefon:

064 1234 494

ili nam pisati putem E-mail-a:

agrobiroco@gmail.com
RADNO VREME
Pratite naš rad i putem facebook-a:

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com