AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Dezinsekcija
Dezinsekcija je postupak kojim se suzbijaju insekti.

Suzbijanje insekata obavlja se:
1.0.0. Primenom HEMIJSKIH SREDSTAVA i
2.0.0. Primenom RAZNIH MEHANIČKIH MERA "

1.0.0. DEZINSEKCIJA PRIMENOM HEMIJSKIH SREDSTAVA, podeljena je na nekoliko specifičnih vrsta dezinsekcije i to na:

1.1.0. DEZINSEKCIJU PRAZNIH SKLADIšTNIH I PROIZVODNIH OBJEKATA namenjenih za smestaj sirovina i gotove robe raznih poljoprivrednih proizvoda. Ovu dezinsekciju možemo da sprovedemo na više načina i to:

1.1.1. DIREKTNO PO CELOM PROSTORU OBJEKATA i to:

  • Mikroniranjem
  • Orošavanjem
  • Hladnim zamagljivanjem
  • Toplim zamagljivanjem
  • Fumigaciom
  • Dimljenjem

Dezinsekciju tečnim putem s razblaženim insekticidom uz primenu rasprskivača niskog pritiska rasprskivanjem iz mlaznica direktno po pšenici u pokretu.

1.1.2. INDIREKTNO PO CELOM PROSTORU primenom Insekticidnih mamaca od kojih predlažemo:

  • Lepljive ploče
  • Ljepljive trake,
  • Insektrone s lepljivom folijom
  • Feromonske mamce.

1.2.0. DEZINSEKCIJU LETEĆIH INSEKATA koja se obavlja primenom odredjenih insekticida koji deluju na sve razvojne forme ovih insekata, čija formulacija može da se primenjuje namazom ili prskanjem na odredjena mesta gde insekti rado dolaze i gde to dozvoljavaju odredjeni uslovi objekta u kome se primenjuju.

1.3.0. DEZINSEKCIJU GMIŽUĆIH INSEKATA koju obavljamo insekticidima čijim se dejstvom lako uništavaju ovi insekti. Uz to uvek se vodi računa da ovi insekti lako stiču rezistenciju i zato se vise dobrih insekticida smenjuju jedan za drugim da se izbegne rezistencija. U zavisnosti od ambijenta bira se forma insekticida koja će se koristiti. To može biti neki gel, pasta ili neko orošavanje, pa i hladno ili toplo zamagljivanje, a to ostaje izvodjaču da se opredeli za jedan od načina kao i za odredjeni insekticid.

GENERALNO rečeno, sve dezinsekcije o kojima smo ovde komentarisali treba da se obavljaju kada proces proizvodnje miruje uz strogo poštovanje svih mera zaštite proizvoda, zaštite ljudi, životinja i životne sredine.

2.0.0. DEZINSEKCIJA PRIMENOM RAZNIH MEHANIČKIH MERA je veoma korisna i njome se mogu ostvariti značajno dobri rezultati u zaštiti proizvodnog, radnog i životnog prostora od štetnog uticaja raznih insekata.
U cilju pravilne primene mehaničkih mera vrši se postavljanje zaštitnih mrežica na prozore koji se otvaraju, na ventilacione otvore, kao i na druge tehnološke otvore, a na vrata se postavljaju deblje plastične trake ili vazdušne zavese iznad ulaznih vrata i kapija da se onemogući ulazak insekata.

S druge strane u ovim objektima se planira postavljanje UV lampi sa plastičnim lepljivim folijama ili druge UV lampe koje imaju ekološko rešenje s strujnom rešetkom određenog električnog napona, koji obezbeđuje uspešno suzbijenje insekata. Preparati za suzbijanje insekata, INSEKTICIDI, koje koristimo za direktnu primenu rađeni su na bazi sledećih hemijskih jedinjena: Deltametrin, Cipermetin, Metomil,Tiametoksam, Azametifos, Bendiokarb, Hlorpirifos, Imidakloprid, Dihlorvos i Aluminijum fosfid.

Svi navedeni insekticidi koriste se u raznim formulacijama, kao što su: Koncentrovane emulzije, Vodotopiva prašiva, Kapsularna suspenzija, Gelovi, Granule i Pelete.

Navedeni preparati su prema Zakonu o proizvodnji i prometu otvoreni materija svrstani u I, II i III grupu otrovnih materija.

Dezinsekcija gmižućih insekata!
Dezinsekcija letećih insekata!
Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com