AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Dezinfekcija
To je mera kojom se uz primenu hemijskih sredstava za određenu namenu značajno smanjuju ili čak i potpuno uništavaju mikroorganizmi koji uzrokuju zarazne bolesti u hrani, u vodi, na raznim predmetima, u prostorijama i po telu sve s ciljem da se spreči nastajanje ili čak i širenje zaraznih bolesti.

Da bi posao dezinfekcije bio uspešan potrebno je da se prethodno temeljno izvrši čišćenje i pranje prostora koji se dezinfikuje, a uz to treba posvetiti puno pažnje kod izbora dezinficijensa, jednog ili više u kombinaciji da bi se njihovim delovanjem dobio što bolji rezultat. Uz sve ovo potrebno je obratiti posebnu pažnju na moguću rezistenciju mikroorganizama, pa je zato potrebno stalno i znalački menjati dezinficijense.

Preparati za suzbijanje patogenih mikroorganizama ili drugačije rečeno DEZINFICIJENSI su: gotovi preparati za direktnu primenu radjeni na bazi vodonik peroksida, NaOH, preparati na bazi hlora, joda, fenola, krezola, soli teških metala i preparati na bazi persirćetne kiseline.

Dobar dezinficijens treba da je: - Neotrovan za ljude, životinje, ptice, ribe i pčele, - Da je prijatnog mirisa, da neoštećuje podove, kao i sve ostale predmete i materijale po kojima se primenjuje. - Da se lako rastvara u vodi i da ne peni, da u primeni daje dobre rezultate i da nije skup. Svi navedeni preparati iz ovih navedenih grupa po Zakonu o prozvodnji i prometu otrovnih materija svrstavaju se u II i III grupu otrovnih materija.

Stop mikroorganizmima!
Stop virusima!

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com